วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

"ลูกทุ่ง" 24 ชั่วโมง : “นัดพบแรงงานย่อย”
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงานย่อย” ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ ตรงกับวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีนายจ้างมากกว่า 10 บริษัท เข้าร่วม  สมัครงานและตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา ต้องการผู้มีวุฒิการศึกษาทุกระดับ สำนักงานฯ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครงาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ เข้าร่วมสมัครงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยเตรียมหลักฐานการสมัครงานดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 4. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 5.หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-535388,035-408205-6 ในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น